Csökkenő bevételeknek örül a Médiatanács
Titkolja a hatóság és a Médiatanács, hogy pontosan mennyivel kevesebb pénzt fizetnek be a műsorszolgáltatók az államnak új hatósági szerződéseik alapján, amelyeket az új médiaszabályozás miatt kellett kötniük. Az Origo az országos rádiók díjcsökkentésével kapcsolatban birkózik a hatósággal az adatok nyilvánossága miatt, a Kreatív újságírója pedig a földi sugárzású kereskedelmi tévék hatósági szerződésének nyilvánosságra hozatala miatt fordult bírósághoz.

Miközben újságírók az adatok közérdekű mivolta miatt az országos műsorszolgáltatók hatósági szerződéseinek nyilvánosságra hozatalán vitatkozik a hatósággal, addig a Médiatanács pontos összegek említése nélkül közleményben örül az egységes díjszámítási rendszernek, amelynek köszönhetően a műsorszolgáltatók kevesebbet fizetnek az államnak. Igaz, hogy az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) által korábban alkalmazott díjszámítás aránytalansága a piaci verseny torzulását eredményezte, ugyanakkor például a Testület utolsó cselekedeteinek egyikeként kiosztott országos rádiós frekvenciák esetében megkérdőjeleződött az akkori döntés egyik legfontosabb indoka, amely szerint a nyertes pályázók többet fizetnek majd a frekvenciákért.

Egységes rendszer, alacsonyabb díjak

A Médiatanács közleménye szerint a földi frekvencián sugárzó rádiók 90, míg a televíziók esetében csaknem 100 százalékuknál csökkentek a fizetett médiaszolgáltatási díjak, miután csaknem minden földi frekvencián sugárzó helyi, körzeti és országos médiaszolgáltatóval megkötötte hatósági szerződéseit a Médiatanács. „A földi sugárzású, országosan fogható két kereskedelmi televízió és két kereskedelmi rádió díjai mellett ez idáig 78 helyi és körzeti médiaszolgáltató díját határozta meg a Médiatanács az új, arányosabb és kedvezőbb szempontok alapján. Az új szerződések túlnyomó többségében díjcsökkentéssel számolhattak a szolgáltatók, míg a többi szolgáltató eddigi díját fizeti továbbra is” – áll a Médiatanács közleményében, de hogy pontosan mekkora díjakról is van szó, az nem tartozik a nyilvánosságra.

A közlemény szerint több tényező is indokolta a díjcsökkentést: egyrészt a gazdasági válság okozta nehézségek, ahogy a közlemény fogalmaz, „már-már ellehetetlenítették a rádiók és televíziók működését, másrészt az igazságtalan díjszámítási rendszer egyes rádiókat és televíziókat indokolatlan versenyelőnyhöz jutatott.”

Az átfogó díjcsökkentési tervről még 2011 októberében döntött a Médiatanács, miután a helyi médiumok már régóta szorgalmazták ezt a jogelőd ORTT-nél, annak aránytalan díjszabási gyakorlatát kritizálva. Az új díjszabási rendszer kialakítására az új médiaszabályozás adott lehetőséget, ami a kisebb, helyi műsorszolgáltatók esetében indokolt volt, ugyanakkor a nagy országos szereplők esetében kérdéses, hogy ez mennyire elfogadható.

A közlemény szerint az új díjszámítási rendszer hasonló szempontok alapján állapítja meg mind a helyi, mind a körzeti, mind pedig az országos vételkörzetű médiaszolgáltatók által fizetendő díjak mértékét. Ezek valamennyi esetben igazodnak a vételkörzet nagyságához, és a kiszámításuknál figyelembe kell venni a vételkörzetben élők vásárlóerejét.

A Class FM és a Neo FM esetében a díjak felülvizsgálata 2011 végén fejeződött be, amikor a Médiatanács módosította a két rádió üzemeltetőivel kötött szerződéseket, amelyek részeként módosult a szerződések legfontosabb elemei közé tartozó műsorszolgáltatási díj is. Hogy pontosan mennyivel, azt ugyanakkor nem lehet tudni, mert a Médiatanács, a műsorszolgáltatók üzleti titkaira hivatkozva ezeket az összegeket nem hozza nyilvánosságra.

Az országos rádiók hatósági szerződéseit az Origo újságírója, Pethő András kérte ki a hatóságtól, azokba ugyanakkor csak betekinteni tudott, úgy, hogy a szerződések legfontosabb részei, a díjak mértéke titokban maradnak. A hatóság annak ellenére nem enged betekintést ezekbe az adatokba, hogy a polgári törvénykönyv kimondja: „nem minősül üzleti titoknak (...) az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat.”

Az Origo cikkéből a pontos összegek ismerete nélkül is kiderül az, amit a hatóság nem is titkol: a megváltozott piaci helyzetre és az új médiaszabályozás szakaszaira hivatkozva a tavaly év végén lezárult hatósági felülvizsgálat a díjak csökkenését eredményezte a két országos kereskedelmi rádió számára.

Megkérdőjeleződött korábbi döntések

Az Origo újságírója a március 29-én megjelent cikkben feleleveníti, ahogy az ORTT botrányos körülmények között ítélte oda az országos kereskedelmi rádiók frekvenciáját a két új pályázónak. Az ülésről, amelyen az akkori parlamenti pártok által delegált tagok döntöttek, az akkori elnök Majtényi László kivonult, az ülést helyette a Fidesz akkori delegáltja, a Médiatanács és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság jelenlegi elnöke, Szalai Annamária vezette le, később a szerződéseket is ő írta alá. Az akkori döntés mellett hangoztatott legfontosabb érv az volt, hogy az új pályázók magasabb összeget ígértek, és ezért nyertek. Az új médiaszabályozás alapján megkötött hatósági szerződések tehát megkérdőjelezik a pártdelegáltak 2009-es botrányos döntését, ami miatt Majtényi László akkori elnök le is mondott posztjáról.

Bírósági kereset a szerződések nyilvánosságáért

A Kreatív újságírója az országos kereskedelmi tévék 2011 végén megkötött új hatósági szerződéseit, valamint az Antenna Hungária szintén 2011-ben módosított szerződését kérte ki a hatóságtól a közérdekű adatok nyilvánosságára hivatkozva. Többszöri adatigénylésünkre a hatóság a törvényben megszabott határidőig nem reagált, majd azon túl egy levelet küldött, amelyben a szerződésekbe való (szerintük üzleti titoknak minősülő részeinek kitakarásával) betekintés módjáról tájékoztatnak.

A Kreatív újságírója (e cikk szerzője), jogi képviselőjén, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ügyvédjén keresztül keresetet nyújtott be a bírósághoz a szerződések teljes nyilvánosságra hozatala érdekében.