Fülöp István 2020. november 21. 15:22
Így változott az állami hirdetések mennyisége a TV2-n és az RTL-en

A Kreatív kikérte a Kantar Mediától az állami reklámköltések mennyiségének változását 2015-2016 között a TV2 Csoport és az RTL csatornáira vonatkozóan (mivel 2016-ra vonatkozóan csak novemberig vannak adatok, ezért a Kantar a 2015-re vonatkozóan is csak január-november között szolgáltatott adatokat - a szerk.). A számokból az látszik, hogy mindkét portfólió esetében (ha csak a főadókat vesszük, akkor is) nőtt az állami hirdetések mennyisége mind percalapon, mind a listaárat tekintve. 

I. Állami hirdetők* reklámaktivitása az RTL és a TV2 csatornáin, 2015-2016. január-november.

Csatorna Állami reklámköltés listaáron (ezer Ft) Állami reklámfelület (perc) Változás 2016/2015 jan-nov.
2015. jan-nov. 2016. jan-nov. 2015. jan-nov. 2016. jan-nov. állami költés állami reklámfelület
RTL-KLUB 533 346 655 956 392 734 23% 87%
Kábelcsatornák összesen** 455 540 937 975 1 768 3 948 106% 123%
RTL-csatornák összesen 988 886 1 593 931 2 160 4 682 61% 117%
TV2 5 256 626 13 064 905 3 043 3 971 149% 30%
Kábelcsatornák összesen*** 296 045 3 714 570 1 387 7 200 1155% 419%
TV2-csatornák összesen 5 552 671 16 779 475 4 430 11 171 202% 152%

Forrás: Kantar Media
* Minisztériumok, állami intézmények, önkormányzatok, állami tulajdonú cégek
** Cool Tv, Film+, RTL2, RTL+, Sorozat+
*** Fem3, Pro4, Super Tv2, Mozi+, Prime

Ugyanakkor a növekedés a TV2 Csoport esetében sokkal markánsabb, és a bázis is jóval magasabb: míg 2015-ben listaáron 5,5 milliárd forint, 2016-ban már 16,8 milliárd forintnyi hirdetés futott a csatornákon, ebből a TV2 egyedül elvitt 2015-ben 5,2 milliárd, 2016-ban 13 milliárd forintot - jól látszik tehát, hogy a 2016-ban beinduló kábelportfólió-fejlesztés meghozta a gyümölcsét.

Az RTL csatornáin ezzel szemben 2015-ben 988 millió forint, 2016-ban majdnem 1,6 milliárd forintnyi állami hirdetés ment, és esetükben sokkal inkább eloszlik a főadó és a kábelcsatornák között a költés, sőt, 2016-ban a kábelportfólión már 43 százalékkal több állami hirdetés futott a főadóhoz, az RTL Klubhoz képest.

Még egy érdekesség látható a táblázaton: 2015-ben a TV2 kábelcsatornáin 1387 perc állami hirdetés futott, az RTL kábelein 1768 perc, a bevételek ennek fényében kicsit nagyobbak az RTL-nél. 2016-ban azonban a TV2 olyan jelentős mértékű listaáremelést hajtott végre (minden csatornára egységesen kétszeres emelést, amire egyes idősávokban további emelések rakódtak), hogy teljesen eltorzult az elméleti, tehát a listaáras bevétel a TV2 javára. Így 2016-ban a TV2 kábelportfólióján 7200 percnyi állami hirdetés futott, listaáron 3,7 milliárd forintért, míg az RTL kábelcsatornáin ennél 45 százalékkal kevesebb, 3948 percnyi állami hirdetés futott, mindössze 937 millió forintér1 ,ami a TV2 kábeleinek bevételénél viszont 75 százalékkal kevesebb. 

Ha ugyanezt megnézzük a főadók esetében is hasonló eltérést tapasztalunk: az RTL Klubon 2016-ban a TV2-höz képest 82 százalékkal kevesebb hirdetés futott, a bevétel viszont 95 százalékkal kevesebb. Mindkét esetben tetten érhető tehát a TV2 Csoport listaárnövelésének hatása. Ez a piaci hirdetőknél nem sokat számít, hiszen ott eleve GRP-alapon, és a listaárat is jelentősen (legfeljebb annak 10 százalékára) lenyomva fizetnek a csatornáknak, ez azonban a társadalmi célú hirdetések esetében nincs így.

Az állami hirdetések drasztikus növekedése, a listaár jelentős emelésével karöltve tehát egy bombabiztos bevételi formát teremt a kormányközeli tulajdonban lévő TV2, és a csatorna sales house-a, az Atmedia számára, amely december végén szintén kormányközeli üzletember tulajdonába került. Az Atmediát ráadásul a hírek szerint a TV2 igazgatóbizottsági tagjától, Rákosi Tamás cégétől kapott kölcsönből vette meg Tombor András. Cserébe Rákosi cége, a Mangusta Invest SA zálogjogot szerzett Tombor 60 millió forintos névértékű Atmedia-részesedésére. A kör bezáródni látszik.

Az állami média állami hirdetési bevételeiről és a hirdetések mennyiségéről (a sales house ebben az esetben is az Atmedia) ebben a cikkben írtunk részletesen. 

2016 volt az igazán kiugró év

Nézzük még meg a II. táblázatban szereplő számokat, amely az állami hirdetések mennyiségét (percalapon) mutatja az RTL és a TV2 Csoport esetében. Ezen az látszik, hogy az RTL esetében folyamatosan hullámzó mennyiségű állami hirdetésről beszélünk, a TV2 esetében pedig az tűnik fel, hogy a Simon Zsolt-Yvonne Dederick-féle hatalomátvétel óta, tehát 2013-tól nő szinte folyamatosan (2015-öt leszámítva) az állami hirdetések mennyisége. Sokkal szemben kiütközik egyébként a TV2 kábelportfóliójának tetemes felduzzasztása is: 2014-ben és 2015-ben nagyjából azonos mennyiségű, 1500 percnyi állami hirdetés futott ezeken, 2016-ban ez hirtelen 7200 percre ugrott (4,5-szeres növekedés). Nagyot nőtt az RTL kábelportfólióján is az állami hirdetések mennyisége 2015-höz képest: 1858-ról 3948 percre, ami kétszeres növekedést jelent

II. Állami hirdetések* mennyisége az RTL és a TV2 Csoport csatornáin (perc)

Csatorna 2010.év 2011.év 2012.év 2013.év 2014.év 2015.év 2016.jan-nov.
RTL-KLUB 974 1 013 549 1 059 1 127 414 734
Kábelcsatornák összesen** 0 0 2 1 073 547 1 858 3 948
RTL-csatornák összesen 974 1 013 551 2 132 1 674 2 272 4 682
TV2 1 181 1 137 1 710 2 781 5 888 3 413 3 971
Kábelcsatornák összesen** 223 212 195 194 1 532 1 552 7 200
TV2-csatornák összesen  1 404 1 349 1 905 2 975 7 420 4 965 11 171

Forrás: Kantar Media
* Minisztériumok, állami intézmények, önkormányzatok, állami tulajdonú cégek
** Évről-évre folyamatosan bővülő kábelportfólión