hero
2022. január 26. 05:53
Ami itthon a legfontosabb Ügy, külföldön már csak a listák végén kullog
A Positive Adamsky reprezentatív kutatása szerint mára Magyarországon is minimumelvárássá vált a cégek felé, hogy környezetvédelmi és fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozzanak. Kár, hogy egyelőre elég szkeptikusak vagyunk ez ügyben. Mindenesetre az jól látszik, hogy itthon is egyre fontosabb az purpose driven működés, és ha egy vállalat vonzóvá szeretne válni a hazai fogyasztók számára, akkor zöldcélkitűzéseket tesz. Külföldön azonban ez már nagyon kevés lenne.

A cikk eredetileg a Kreatív decemberi számában jelent meg. A teljes szöveget előfizetőink érik el online. 

2021 nyarán, 1000 fő bevonásával készítette a Positive Adamsky azt a kutatást, amelyben azt vizsgálták, hogyan viszonyulnak a magyar fogyasztók a vállalatok purpose driven működéséhez. Mint azt az ügynökség PR managing partnerétől, Nagy Andreától megtudtuk, a felmérés két dolgot összekapcsolva készült. „A PR Trendriport (lásd: keretes – a szerk.) ügyvezérelt működésről szóló szekciójába kaptam felkérést, és mindenképp egy, a hazai piacot szorosan érintő, egzakt témával szerettem volna előállni, mivel a Positive Adamskyben folyamatosan végzünk stratégiai és kommunikációs tervezési munkát a márkáknak e témában. A frameworkünk fejlesztéséhez is kellettek tehát az adatok, hogy mélyebb értésünk legyen nekünk is és az ügyfeleinknek is a purpose stratégiai mibenlétéről, valamint a magyar piacon reálisan és eredményesen megvalósítható ügyekről. A kutatásban azt vizsgáltuk, hogy a hazai fogyasztók hogyan látják a nagyvállalatok ez irányú törekvéseit, milyen ügyekre nyitottak, mit éreznek fontosnak itthon, és mindez összecseng-e a márkák erre vonatkozó elképzeléseivel.”

A Föld megmentése mindennél fontosabb

„A környezetvédelemhez és klímaváltozáshoz kapcsolható ügyek toronymagasan vitték a pálmát – a tekintetben is, hogy mit várnak el a nagyvállalatoktól, és maguk mit támogatnának –, ezeket látványosan leszakadva követi minden más téma. Ha ezt összevetjük azzal az eredménnyel, amit a megkérdezettek a vállalatok eredményességéről gondolnak ezen problémák valós kezelése vagy megoldása terén (62 százalék – tudnának eredményt elérni, ha több pénzt szánnának rá, és 47 százalék – sokszor csak a kommunikáció része a felelősségvállalás, és csak 39 százalék gondolja, hogy számos példa van erre), látszik, hogy Magyarországra mostanában érkezett meg a fenntarthatósággal, környezetvédelemmel kapcsolatos magasabb fogyasztói elvárás” – magyarázza Nagy Andrea, aki azt is hozzátette; ez tőlünk nyugatabbra már annyira alapvetés, hogy egy hasonló kutatásban Amerikában ezek a témák már a lista végén szerepelnének.

„A Cone Communication kutatásában például az internet security, a hazai munkahelyteremtés és az egészség- ügyi hozzáférés támogatása a top 3 elvárás a fogyasztók részéről, amit szorosan követ a szexuális zaklatás elleni fellépés, majd a faji és női egyenlőségi irányelvek. Ez nem azt jelenti, hogy a magyar fogyasztók fejében van lemaradás, hanem inkább azt, hogy a vállalatok fenntartható működése és/vagy ennek a kommunikációja nem elégséges, rosszabb esetben a kettő köszönőviszonyban sincs egymással. Másrészről az sem következik ebből, hogy itthon nincs dolog az internetbiztonság vagy a női egyenlőséget támogató ügyekkel, csak amíg ennél sokkal égetőbb alapproblémákat nem látnak megoldottnak a fogyasztók, addig minden más rétegprobléma lesz. Ez persze szintén nem jó irány” – mondja Nagy Andrea. 

Ezt pedig az adatok is szembetűnően alátámasztják. Míg az Adamsky kutatásában a legtöbben (35 százalék) a fenntartható, energiatakarékos és környezetkímélő megoldások támogatását tették az első helyre, és 28 százalék a műanyagmentességet, addig látványosan lemaradva a harmadik helyen, 5-5 százalékkal a rászorulók támogatása és az állatvédelem áll. A családon belüli erőszak visszaszorítását 1, a kisebbségek támogatását pedig kevesebb mint 1 százalék tette a lista élére. Hasonlóan alakult a lista két dobogósa abban az esetben is, amikor a három legfontosabb ügyet kellett kiválasztani: a fenntarthatóság és a műanyagmentesség mellé az egészséges életmód támogatása és a betegségmegelőzés is bekerült.

Zöldirodában innánk a fair trade kávét

A felmérés természetesen arra is kitért, hogy megvizsgálja; mennyire befolyásolja a munkavállalókat a potenciális munkahelyük ügyvezérelt működése. A válasz nem lesz nagyon meglepő: egyre jobban. „Az amerikai Cone Communications felmérése szerint az Y generáció tagjainak több mint a fele figyelembe veszi a munkahelyválasztáskor azt is, hogy a cég milyen ügyeket támogat, és 64 százalék nem vállalna el olyan munkát, ahol a munkaadónak nincs ilyen irányú elképzelése. Hasonló trendeket mutat a mi kutatásunk is: a cég etikus mivolta, a jó megítélése és a látható purpose-stratégia is belefér a preferált háromba, ráadásul mind a 18–39 éves, mind a 40 feletti korosztálynak ugyanannyira fontos szempont ez utóbbi. A valódi vásárlási döntések persze a polcok előtt realizálódnak, de az jól látszik, hogy több valós intézkedést várunk el a nagyvállalatoktól, elsősorban a bolygó védelméért. Ezt nem hagyhatják figyelmen kívül a márkák a purpose-stratégia megalkotásakor, ahogyan azt sem, hogy termékeikkel ne menjenek szembe a kommunikációban hangoztatott vállalásokkal.”  

AZ ELSŐ HAZAI PR TRENDRIPORT

A kiadvány célja, hogy a jövőben kétévente definiálja a hazai public relations és kommunikációs szektor helyzetét, legfontosabb trendjeit, megállapításait. Az MPRSZ 30 éves évfordulója alkalmából életre hívott kiadvánnyal a szerkesztők egy a szakmát összefogó, egy platformra hozó eszközt hoztak létre, ahol a szektor régi és új arcai osztják meg gondolataikat az adott részterületről. A kiadványt 11 hazai ügynökség és a SPAR, illetve 4 médiatámogató segíti. Tartalmi felépítésében teljességre törekedve feldolgozza a public relations területeit. Az összeállításában 19 szekció- vezető és közel 100 megszólaló működött közre a hazai és globális PR területéről. A kiadvány főszerkesztője Román Balázs, a projektfelelős Bánhegyi Zsófia, az MPRSZ alelnöke. A PR Trendriport innen tölthető le.

A Kreatívot is kiadó PPH Media idén meghirdette a zöld elköteleződés díját, a Greengage-t. A versenyről mindent megtaláltok ide kattintva, a nevezési időszak február 18-ig tart.