hirdetés

 

Kreatív csoport - IBM pályázati szabályzat

 

Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvasd el, és csak akkor jelentkezz a pályázatra, ha az itt leírtakkal egyetértesz. A pályázatra való jelentkezéseddel megerősíted, hogy az itt leírtakkal maradéktalanul egyetértesz és azokat elfogadtad.

 

A pályázat kiírója a Kreatív Magazint és a Kreativ.hu oldalt tulajdonló Professional Publishing Hungary Kft. és az IBM Magyarországi Kft.

 

A versenyre a következőképpen lehet jelentkezni:

 

  • A felhívásban kifejtett egy vagy többmondatos idézet, közhely, mondás elküldésével a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre, a megadott határidőig.

  • A szöveg mellett kérjük annak forrását vagy keletkezési körülményét is megjelölni.

  • A pályázat mellett szerepeljen a pályázó neve, foglalkozása/beosztása, mobilszáma és a cég vagy intézmény neve, amelynek dolgozik.

 

A fentiek elküldésével a versenyző pályázatát már érvényesnek tekintjük.

A játékba nem konkrét cégek vagy márkák szlogenjeire, reklámanyagaira való reflexiókat várunk, hanem a marketing, reklám, PR területén legjellemzőbb lózungokat. 

Nem kötelező elemként a pályázat kiegészíthető egy rövidebb személyes történettel vagy a közhelyre reflektáló gondolattal.

 

Határidők

 

A pályázatra a jelentkezési határidő: 2014. szeptember 8. – október 6.

A Professional Publishing Hungary Kft. fenntartja a jogot a jelentkezési határidő és a jelen Szabályzat feltételeinek a megváltoztatására. Az ezen időtartam előtt vagy után, illetve a Szabályzatban írtak szerint nem, vagy nem megfelelően beérkezett pályázatok a pályázat értékelésében nem vesznek részt. A beérkezett pályázatokat a Kreativ.hu oldalon közönségszavazásra bocsátjuk. Az IBM Magyarország fenntartja a jogot, hogy pályázatokat saját Facebook oldalán is közzétegye.

 

Szavazás lezárása: 2014. október 13. (tervezett dátum, a változtatás jogát fenntartjuk)

Eredményhirdetés 2014. október 21-én, az IBM Magyarország budapesti Business Connect konferenciáján (tervezett dátum, a változtatás jogát fenntartjuk)

 

Kik adhatnak be pályázatot?

 

A pályázaton azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött, természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik a pályázati jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltik.

 

Nyilvánosság

 

A pályázatokra a szavazás nyilvános és a Kreatív online-on történik.

A pályázatok az alábbi helyeken jelennek meg:

 

  • Kreatív e-mailes hírlevélben (összefoglaló jelleggel)

  • Kreatív facebook: www.facebook.com/kreativmagazin

  • Kreatív online: www.kreativ.hu

  • Kreatív Magazin – nyomtatott lap (csak a helyezettek a verseny végén)

  • IBM Magyarország facebook: www.facebook.com/IBMMagyarorszag

 

Nyeremények

 

A győztest a pályázat lezárását követően az olvasói szavazatok alapján hirdetjük ki.

A győztes nyereményét a Professional Publishing Hungary Kft. és az IBM Magyarországi Kft. biztosítja.

A nyeremények:

 

1 db, 32 GB-os iPad Mini tablet – az IBM Magyarországi Kft. biztosítja

1 db wellness hétvége: 3 nap, két éjszaka, félpanziós ellátással, 2 fő részére az AMIRA Hotel Wellness& Spa Hévíz-ben a Professional Publishing Hungary Kft. biztosítja

1/1 oldalas hirdetési felület (saját bemutatkozásra használhat fel) a Professional Publishing Hungary Kft. portfóliójából.

 

A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Professional Publishing Hungary Kft. és az IBM Magyarországi Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

Az IBM által biztosított nyeremény adó és járulékterhei az IBM-et terhelik.

A Professional Publishing Hungary Kft. által biztosított nyeremény adó és járulékterhei a Professional Publishing Hungary Kft-t terhelik.

 

Személyes adatok kezelése:

 

A pályázaton való részvételhez a regisztráló megadott adataira van szükség. A pályázaton való részvétel feltétele a Professional Publishing Hungary Kft. (cg.: 01-09-267066, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/b) és az IBM Magyarország Kft. (cg.: 01-09-060028, székhely: 1117 Budapest, Neumann J. u.1.). adatkezelési nyilatkozatának együttes elfogadása:

 

A Professional Publishing Hungary Kft. részéről:

A regisztrálók a játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Professional Publishing Hungary Kft.  a regisztráltak személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye, promóciós és reklám üzeneteit elküldje és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a Pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljából. A Professional Publishing Hungary Kft. ezen információkat az IBM Magyarország Kft. részére átadja. Az adatokat a játék kiírói egy évig őrzik. A pályázatra való jelentkezés önkéntesen történik. A Professional Publishing Hungary Kft. és az IBM Magyarországi Kft. a 2011. évi CXII. törvénynek (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) megfelelően kezeli a résztvevők jelentkezéskor leadott személyes adatait.

A Professional Publishing Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. Az a regisztráló, aki a jövőben nem kíván névre szóló kereskedelmi ajánlatot kapni, adatai törlését kérheti a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  e-mail címen. PPH Adatvédelmi nyilvántartás azonosító: NAIH-50057/2012

 

Az IBM Magyarország Kft. részéről:

Az adataid védelme fontos az IBM számára; bizalmad megőrzése elsődleges célunk. Az általad megadott adatokat a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük, azokat kizárólag személyre szóló ügyfélkapcsolat kialakítása, termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és cégünk közreműködésével szervezett rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatás, és termékeink, szolgáltatásaink minőségének fejlesztése érdekében piackutatási célból használjuk fel. Az adatszolgáltatás önkéntes. A feltételek elfogadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy az IBM Magyarország Kft. az általad megadott adatokat a jelen hozzájárulástól számított 5 évig kezelje a 2011. évi CXII. törvény, illetve az 1995. évi CXIX. Törvény rendelkezései szerint. Továbbá kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy az általad megadott adatok kezelése kapcsán az IBM Magyarország Kft. mindenkori döntésének megfelelően az adatok feldolgozása végett a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően írásbeli szerződéssel adatfeldolgozót bízzon meg, és az így bevont bármely adatfeldolgozó részére az általad megadott adatokat a szükséges mértékben továbbítsa. Jelen adatlap kitöltésével ahhoz is hozzájárulsz, hogy az általad megadott személyes adatokat és a jelen adatlap kitöltésével egyidejűleg vagy a jövőben nyújtott közvélemény-kutatási és piackutatási információkat az IBM Magyarország Kft. együttesen kezelje, feldolgozza, illetve tárolja. Adataidat bizalmasan kezeljük, azokhoz kizárólag az IBM Magyarország Kft., az adatfeldolgozásban résztvevő adatfeldolgozók férhetnek hozzá. Az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen bármikor kérheted adataid helyesbítését, kiegészítését, adataid további kezelését részben vagy egészben indoklás nélkül megtilthatod (ideértve a harmadik személy részére átadott adatokét is), valamint tájékoztatást kérhetsz az általunk Rád vonatkozóan kezelt összes vagy bizonyos adataiddal kapcsolatban. Amennyiben arról tájékoztatsz bennünket, hogy a jövőben nem kívánsz együttműködni, ezt egy ún. tilalmi listán rögzítjük, és részedre cégünktől a továbbiakban küldemény, közvélemény-kutatási és piackutatási megkeresés illetve hírlevél nem érkezik. Ilyen rendelkezéssel lakcímed, e-mail címed vagy telefonszámod vonatkozásában külön-külön is élhetsz. Az adatszolgáltatás önkéntes. Adatvédelmi nyilvántartás azonosító: NAIH- 54080/2012, 54081/2012,54082/2012

 

Pályázatból kizárt személyek

 

A pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Professional Publishing Hungary Kft., IBM Magyarország Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

A pályázatra nem jelentkezhet, és kizárásra kerül, aki a jelen Szabályzat feltételeit akár teljes egészében, akár bármely rendelkezése tekintetében nem fogadja el. A pályázaton nem vehet részt az a személy, aki személyes adatai jelen pályázati szabályzattal összefüggő bármilyen jellegű felhasználása ellen bármilyen formában tiltakozik, vagy az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát visszavonja. A pályázaton nem vehet részt, és kizárásra kerülhet az a személy, aki hibás vagy hiányos adatokat ad meg.

A kiírók fenntartják a jogot, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat figyelmen kívül hagyó vagy az azokat bármilyen módon sértő pályaműveket a versenyből kizárja. Hasonlóképpen kizárja a versenyből a mások világnézeti, vallási, politikai meggyőződésére, szexuális irányultságára, etnikai hovatartozására vontakozó sértő, dehonesztáló megjegyzést vagy bármilyen, vulgáris megfogalmazást tartalmazó pályaműveket.

 

 

Felelősség kizárása:

 

A pályázat hiányosságáért, értesítési késedelemért a pályázat kiírói, azaz a Kreatív Magazint tulajdonló Professional Publishing Hungary Kft. és az IBM Magyarországi Kft. nem vállal felelősséget. A résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Professional Publishing Hungary Kft.-nek nem áll módjában ellenőrizni, így ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a résztvevőt terheli. A pályázat során felmerülő esetleges technikai hibákért a Professional Publishing Hungary Kft. semminemű felelősséget nem vállal, az ebből eredő kártérítési és egyéb igényekért a felelősségét kizárja. A nyeremények átadásainak egyéb részletszabályát a Professional Publishing Hungary Kft. a nyertesekkel személyesen egyeztetett formában határozza meg.

A Professional Publishing Hungary Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétel során, a nyeremény esetleges hibáiból, (kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti)hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A pályázaton a nyereményeket a Professional Publishing Hungary Kft. és az IBM Magyarország Kft. bármiféle jótállás vagy garanciavállalás nélkül nyújtja. A pályázaton való részvétel ingyenes, a Professional Publishing Hungary Kft. kizárja a felelősségét azokért a károkért és követelésekért (ideértve a közvetett, a következményi és a véletlenszerű károkat is), melyek a pályázat üzemeltetésével, felfüggesztésével, idő előtti megszakításával vagy lebonyolításával kapcsolatban felmerülnek, ideértve a hibákat, hiányosságokat, meghibásodásokat, késedelmeket és minden egyéb, hasonló esetet. A pályázaton való részvétellel a résztvevő személy kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

 Záró rendelkezések:

 

A pályázat lebonyolítása, illetve az azokban való részvétel a jelen pályázati szabályzat szerint történik.

 

Amennyiben a pályázati - szabályzat valamely kérdést nem szabályozza, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A pályázaton való részvétel önkéntes. Ha a Pályázó a Pályázati-szabályzatot — annak bármely rendelkezése tekintetében — nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a pályázata érvénytelen, illetve kizárásra kerülhet. A Pályázó a jelentkezéssel elfogadja a jelen Pályázati - szabályzat feltételeit. A jelentkezéskor a Pályázó által esetleg megadott további feltétel érvénytelen.

 

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

 

A Professional Publishing Hungary Kft. és az IBM Magyarországi Kft. fenntartja magának a jogot jelen Pályázati szabályzat módosítására illetve kiegészítésére.

 

A nyereményjátékban résztvevők panaszukkal elsősorban a Professional Publishing Hungary Kft. -hez fordulhatnak. Amennyiben a panaszkezelés nem vezet eredményre, úgy a résztvevők a panaszuk további kivizsgálása érdekében a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is fordulhatnak.


Ezt a játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook. You are providing information to Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. and not to Facebook.


Kiadás dátuma: 2014. szeptember 8. 

PR workshop a Prizma Kreatív PR Díj kiemelkedő kampányainak bemutatására január 25-én.

A HRKOMM Award 2017 győztes pályázatainak bemutatása. Időpont: 2018. február 13.

Toborzásaink kiegészítése LinkedIn kampányokkal. Mire jó, hogyan használható, kinek érdemes, kinek nem? Március 6., 08:30

Gyakorlati Facebook útmutató: Recrutiment branding a gyakorlatban, eszközök és lépések több és releváns jelentkezőért. Március 6., 13:00

Kétnapos konferenciákon az FMCG és a kereskedelmi szakma legégetőbb problémáira és kérdésekre keressük a választ. 

Keressük Magyarország legkiválóbb élelmiszert és egyéb FMCG-termékeket kínáló üzleteit! Nevezési határidő: március 09.