hirdetés
hirdetés
hirdetés

MAKSZ - újrapozícionálás előtt

Újrapozícionálja a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségét (MAKSZ) a szervezet márciusban kinevezett új elnöke, Simon Zsolt, a Mediaedge:cia ügyvezető igazgatója. A szakember Merényi Évát, a Lowe GGK ügyvezetőjét követi a tisztségben. A Kreatív Online az elmúlt évek értékelésére kérte a szövetség leköszönő vezetőjét és terveiről beszélgetett az újonnan kinevezett elnökkel.
hirdetés

Interjú Merényi Évával:

Merényi Éva
Merényi Éva
A MAKSZ elnöki tisztségét négy évig töltötte be, a március 5-i tisztújító közgyűlésen viszont nem indult újra a pozícióért. Miért döntött úgy, hogy abbahagyja?
Azt gondolom, hogy egy szövetségnek időről-időre meg kell újulnia azáltal, hogy új elnök veszi át a stafétabotot, különösen egy olyan szervezetnél, ahol az elnöki tisztet „társadalmi munkában” látják el. Nevezhetjük ezt – bár érthető módon nem szeretem – generációváltásnak vagy vérfrissítésnek. És persze a MAKSZ-ra is ráfér a frissítés. Az elmúlt négy év alatt minden tudásomat és tapasztalatomat beletettem a szövetség munkájába, de ma már úgy érzem: nem tudom tovább léptetni a szervezetet. A másik fontos ok, hogy a korábbinál több energiát szeretnék fordítani a Lowe GGK-ra, illetve a cégcsoportra. Az önálló cégekként működő Lowe GGK, a DraftFCB és a Pan Media közötti szinergiát kell erősítenünk, hogy igazi integrált megoldásokat tudjuk kínálni a piacon.

Hogyan értékeli a MAKSZ elnöki posztján töltött négy évet?
Nem elsősorban nekem kell értékelni, mert az nem biztos, hogy objektív lesz. Négy évvel ezelőtt, amikor Serényi János (aki a McCann Erickson ügyvezetői posztjáról a napokban távozott, a szerk.) leköszönt a szövetség elnöki tisztségéből, én átmeneti jelleggel vállaltam el a pozíciót, majd két évre rá a szakma megtisztelt bizalmával, és újraválasztottak. Ez pozitív visszajelzés volt számomra, igazolta, hogy talán jól végzem a munkámat, de komoly szerepet játszott ebben, hogy engem integráló és nem megosztó személyiségnek tartanak. Azt gondolom, hogy ez mindenképp előny egy olyan szövetség vezetésében, melynek tagjai konkurens ügynökségek, melyeknek egy kiélezett piaci versenyben kell profitot generálniuk. Az elmúlt négy év ráadásul a legnehezebb időszak volt a magyar reklám történetében, mégis sikerült egyben tartanunk a szervezetet, sőt több területen is előre tudtunk haladni, gondolok itt például a tagügynökségek képzésére, amely során – felmérve a tagság igényeit – kétféle „kategóriájú” tréninget szerveztünk. A senior kollegáknak egy külföldi trénercég, az Allsorts Habit Creation bevonásával tartottunk angol nyelven képzéseket clients service, kreatív és média témában, kreatív és prezentációs technika témában pedig az Upgrade Communications (Kaszás György tréningcége, a szerk.) tréningjein vehettek részt a MAKSZ-tagok. Mindkét rendszer átjárható volt, az volt a célunk, hogy egymás területeit és az egymással való együttműködést tanuljuk. A képzések mellett előrelépésnek tartom, hogy az egyes szekciók a korábbinál önállóbbá váltak, amellyel a problémákat hatékonyabban kezelni tudó működést biztosítunk. Kialakítottuk és elfogadtattuk a MAKSZ ügynökségek etikai és működési normarendszerét, illetve a más társszervezetekkel is szoros együttműködés kezdődött. Azt gondolom, a MAKSZ pozíciója megalapozott, a szövetség ma már komoly presztízsértékkel rendelkezik, ami persze ez nem jelenti azt, hogy nincs min erősíteni, fejlődni.

Például az érdekvédelemben.
Igen, a bizonyos piaci tendenciákkal szembeni érdekvédelem területén lesz még dolga a szövetségnek, sajnos ezen a területen – integráló személyiségem ellenére, vagy talán éppen amiatt –nem sikerült úgy előrelépnünk, ahogy szerettem volna.. Pedig van rá igény, és el is várja a piac a MAKSZ-tól. A sikerhez viszont egységes tagság kellene. Az érdekvédelem alatt nem csak a valamilyen szempontból vitatott tenderügyeket értem. A tagokkal meg kell értetni azt, hogy hosszú távon káros, az egész szakmára kiható következményei lesznek annak, ha egy-egy megbízást piaci ár vállalnak ügynökségek. A kommunikációs szereplők prés alatt vannak, többen a létért küzdenek, és természetes, hogy ebben a környezetben minden megbízás fontos. Viszont be kell látni, hogy az irreálisan alacsony vállalási árral hosszútávon a cégek saját működésük mellett a szakma színvonalát is veszélyeztetik.

Milyen lépéseket tett ez ügyben a szervezet?
Felvesszük a kapcsolatot az ügyfelekkel, hiszen a hirdetők nem MAKSZ-tagok. Elkezdődtek egyeztetések a szövetség és a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBTK) között is, hiszen sok vállalatnál a beszerzési osztályon dől el az, hogy melyik kommunikációs cég kapja a megbízást. Persze a választás ár alapján történik. A hirdetőknek ugyanabban a gazdasági közegben kell profitot elérniük, mint amiben nekünk, ügynökségi vezetőknek – nyilvánvaló, hogy minden megtakarított pénz számít, és az alacsonyabb vállalási ár a befutó. Viszont a kommunikáció, márkaépítés így is sok pénzbe kerül, tehát nem mindegy, hogy mit profitálnak általa, amit viszont a kommunikáció minősége határoz meg.

A szakmában divat a prognosztizálás. Milyen jövőt jósol a reklámiparnak 2008-ra?
Nem szeretem a prognózisokat, nem is vállalkoznék erre, hiszen akkor a gazdaság fejlődését kellene megjósolnom. Nyilvánvaló, hogy 2007 nem a sikerek és profitok éve volt, és nem hiszem, hogy ez idén megváltozna. A kialakult gazdasági helyzetet kompenzálva az ügynökségek egyre több mindennel foglalkoznak a telített piacon. Az ATL-ügynökségek BTL-megbízásokat vállalnak és fordítva. Úgy vélem, a hagyományos értelemben vett full-service ügynökség modellje a múlté. Jól körülhatárolt szolgáltatásokkal, átlátható struktúrával, az egyes területekre specializált szakemberekkel és munkakultúrákkal tud egy ügynökség hosszútávon a piacon eredményeket elérni.
 

Interjú Simon Zsolttal:

Simon Zsolt
Simon Zsolt
Először van médiás elnöke a MAKSZ-nak. Mit gondol, ez szemléletváltást hoz a szövetség életében?
Igen, és nem csak azért, mert új irányokat szeretnék megvalósítani a szövetségnél. A médiaügynökségi és a kreatívszakemberek más végzettséggel és ezzel együtt más hozzáállással rendelkeznek. A reklámosok rendszerint humán beállítottságúak, akiknek – szemben a közgazdász médiásokkal – általában nincs elég üzleti önbizalmuk. Úgy gondolom, hogy a szövetségnek és tágabb értelemben a kommunikációs szakmának most üzletiesebb látásmódra van szüksége. Ez a pozíció megtisztelő a médiaszakma számára is, hiszen a reklámipar struktúrájában nem a médiaügynökség szerepel a képzeletbeli piramis csúcsán.

Tervez újrapozícionálást?
A tisztújító közgyűlésen három fő irányt fogalmaztam meg és ezek között ez az egyik feladat, a MAKSZ újradefiniálására. Növelni kell a szervezet piaci erejét, amihez új szekciók létrehozására is szükség van. Egy munkacsoport felállításával saját kommunikációnkat is erősítenünk kell. Ez a három dolog egymással szorosan összefügg, és úgy gondolom, hogy ezekkel minél előbb foglalkozni kell, különben az ügynökségek volumeneket veszíthetnek el. Az első elnökségi ülésen áttekintettük a tavalyi munkát, és úgy láttuk, hogy a szövetség elaprózta az energiáit. Ugyan az oktatási programokkal, rendezvényekkel, felmérésekkel a szövetség igyekezett a reklámipar minden területén jelen lenni, mégis a legfontosabbal, az érdekvédelemmel már nem sikerült érdemben foglalkozni.

Milyen szekciók létrehozását tervezi?
Fontos lenne elindítani az online szekciókat, de kölcsönösen előnyös lenne a pr-szekció elindítása is, hiszen a pr-ügynökségeknek nincs jól működő szervezete, szerepük pedig a mai kommunikációban egyre fontosabb. Míg a médiaszekció csaknem teljesen lefedi a piacot, addig az ATL- és a BTL-tagozat nem reprezentálja az adott ágat. Már azzal jelentősen bővülnénk, ha egy jelenlegi tag beléptetné a szövetségbe a szakosodott leányvállalatát, ami egy pozitív folyamatot indíthatna el. Például ha a Young & Rubicamtől (Y&R) csatlakozna a Wunderman, akkor elképzelhető, hogy könnyebben belépne a szövetségbe egy másik dm-cég is. Médiaügynökségi gondolkodásmód szerint egy ügynökség nagysága egyenes arányban áll piaci erejével. A MAKSZ esetében is azt a modellt látom működőképesnek, hogy növelni kell a tagok számát ahhoz, hogy a szövetség kellőképpen reprezentálni tudja a reklámipart. Ehhez viszont az kell, hogy a MAKSZ valódi érdekvédelmi szervezetként működjön. A terveim szerint a több szakág érdekvédelmét ellátó MAKSZ kvázi kamaraként működne.

Hol kezdi el a munkát?
Az érdekvédelmi irányt szem előtt tartva már átnéztük a szövetség tavalyi programját, eldöntöttük, hogy mit viszünk tovább és mit nem. Az oktatási programokat egyelőre lehúztuk, mert nem illeszkedik az érdekvédelemhez, és az ügynökségek cégen belül eleve hangsúlyt fektetnek a kollégák képzésére. Mivel bővíteni szeretnénk, nagyon fontos, hogy kidolgozzunk egy új, a jelenlegi piaci körülményeknek megfelelő etikai kódexet, ami foglalkozik a belépési feltételekkel, a tagok lehetőségeivel és korlátaival, egy felállítandó etikai bizottság pedig felügyeli majd a megfogalmazott elvek betartatását. Sokan egyébként épp azért léptek ki a szövetségből, vagy azért nem léptek be, mert nem volt pontosan körülhatárolva, hogy mit nyújt a MAKSZ. A szervezet elődje, a Magyar Reklámügynökségek Szövetsége (MaRS) még egy olyan piaci kör mentén jött létre, ami a nagy multi full-serviceket úgy tömörítette, mint egy „elit klub”. Nem az érdekvédelem volt a céljuk, hanem sokkal inkább a cégek megítélését kívánták erősíteni. Akkor ez nagyon jól működött. Később felismerték ugyan, hogy a piac tagozódik, és az ATL mellé belépett a BTL, de nem jött létre ezek fölött egy ernyőszervezet. A MAKSZ gyakorlatilag úgy működik, ahogy azt a kilencvenes évek reklámiparágára kitalálták, de ez ma már nem megfelelő. Ráadásul a szervezet általános gazdasági megítélése sincs a helyén, jó példa erre az, hogy a Nemzeti Audiovizuális Médiastartégia (NAMS) törvénytervezetébe csak annyi beleszólásunk volt, mint bárkinek, a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) honlapján közzétett dokumentumot úgy véleményezhettük, mint egy lelkes amatőr, és a hozzászólásunk súlya sem ért ennél többet.

Nem tart attól, hogy az elnöki poszttal járó feladatok túlságosan elveszik a saját ügynökségétől?
Amikor jelentkeztem az elnöki posztra tisztában voltam azzal, hogy ez egy olyan presztízsállás, ami rengeteg elfoglaltsággal jár. Ezt a társadalmi munkát olyan ember vállalhatja, akinek a cége önálló gépezetként működik, és a Mediaedge:cia ilyen. Mostani kalkulációm szerint heti egy napot igényelnek majd a szövetség ügyei, persze az elején – ahogy ezt két hét után látom – egyelőre kicsit több elfoglaltság.

(forrás: Kreatív Online)
hirdetés

kapcsolódó linkek

Hozzászólások (1 db)
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
#
Halihó,

Változz, hogy sikeres maradj! Az interjú közben ez az örökérvényű maxima jutott eszembe.

Mostanság megpezsdülni látszik az állóvíz a komm. iparágat reprezentálni kívánó szakmai szervezetek terén. Én örülök ennek.

Előbb az MRSZ, most meg a MAKSZ villantott egyet. Remélem a szavak mögött tettek is megjelennek. (intergáció, edukáció, oktatás, felelősség, mint állandóan
hangoztatott proritások)

A közelmúltban a reklámszakmát jelképező eseményeken az MRSZ próbálta úgy pozícionálni magát, mint a hazai komm. szakma legjelentősebb ernyőszervezete. Most a
MAKSZ is aktivizálja magát. Nahát, ezen a rettentő kompettitív piacon úgy néz ki verseny van a szakmai szerveződések terén is. Jóóóóóó!

A kamarával kapcsolatban (amit Simon Zsolt érintőlegesen említ) annyit írnék, hogy már évek óta napirenden van a "kamaramantra" szöveg, ám érdemi előrelépés nem
igazán történt az ügyben. (..a remény hal meg utoljára..) Takács Ildikó volt még annak idején, aki rettentően szorgalmazta az ügyet, ám úgy látszik, hogy hiába az
állandó tematizációs törekvés, a nemes cél érdekében vívott küzdelem valahol mindig elhalt a töekvés.

Fontos lenne, hogy a konstruktív javaslatokat ne kösse gúsba a "csakazért is negatív vagyok magyar módra mentalitás".

Ilyen kezdeményezés volt a "Kommunikációs Szakma Megújulásáért Mozgalom "
http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=20352

Üdv,

Bery
hirdetés

Az Álarcos énekes indulása hamarosan várható.

A fiatalok hat kategóriában versenyezhetnek.

Angela Merkel és Hillary Clinton is a családon belüli erőszak áldozatává vált a képek szerint.

A Table Budapestben tartották az összejövetelt január 16-án.

25 kiválasztott festményt helyeztek ki busz- és villamosmegállókban lévő citylightokra.

Gyakorlatorientált tréning az INTREN szakmai támogatásával a Google Ads kampány létrehozásának és optimalizálásának technikájáról és trükkjeiről, egészen a kezdő lépésektől. január 28., 08.30 - 14.00

15 küldőpiac 15 percben. A Pont Itt és a Turizmus Online szakmai rendezvénye Dátum: január 31.

Meg akarsz tanulni gyilkosan jó álláshirdetést írni? Gyere el „Kreatív álláshirdetés” workshopunkra február 27-én! Előadó: Földi Miklós Dániel reklám- és neuropszichológus

2019 legdíjazottabb ügynökségeinek és megbízóinak estéje. A 2019-es Kreatív-MAKSZ M+Lista és a Kreatív PR Toplista helyezettjeinek díjazása. Időpont: 2020. február 11.

A HRKOMM Award 2019 nyertes pályázatainak bemutatása február 13-án.

Keressük Magyarország legkiválóbb élelmiszert és egyéb FMCG-termékeket kínáló üzleteit! Nevezési határidő: február 21.

HR workshop az FMCG és a kereskedelem-piac szereplői számára A workshop célja: HR-finomhangolás az élelmiszer kiskereskedelmi szektort és az élelmiszergyártó cégeket terhelő munkaerőhiány-állapotok közepette, a hatékonyság növelése, a versenyképesség megtartása érdekében.

Gyógyszerkommunikációs konferencia március 12-én!

Ismerd meg a legújabb üzleti trendeket és módszereket, majd próbáld ki a tanultakat március 4-én!

Mit tehet az ember a környezetért a saját munkahelyén - és hogyan tegye mindezt a vállalati kultúra részévé? Gyakorlati tippek, információk a témában.

Gyere, ünnepelj velünk a Best.net díjátadóján! Helyszín: Story Budapest (1075 Budapest Kazinczy utca 21.) Időpont: 2020. január 29. kapunyitás: 19:00, pontos kezdés: 19:30

Február 18-án ismét megrendezzük a Kreatív szaklap PR-workshopját, ahol a résztvevők megismerkedhetnek a 2019-es év kiemelkedő PR-kampányaival.

Az FMCG és kereskedelmi szektor kiemelkedő éves eseménye! Dátum: 2020. május 13-14. Helyszín: Saliris Resort Spa & Konferencia Hotel, Egerszalók

hirdetés
hirdetés